องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

โทรศัพท์ : 053-175303 , 053-175354
CALL CENTER 1131 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
FACEBOOK : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย